<b>CLOUD 9</b> - <i>Banana, almond mylk, do matcha, agave, vanilla</i>

<b>CLOUD 9</b> - <i>Banana, almond mylk, do matcha, agave, vanilla</i>

11.50

16oz CLOUD 9

Calcium – 135.55mg = 10%
Potassium – 1173.75mg = 25%
Vitamin C – 23.85mg = 27%
Vitamin B6 – .885mg = 52%
Vitamin A – 362.75 IU = 12%
Vitamin K – 119.4mcg = 96%
Vitamin E – 1.449mg = 85%
Iron – 2.8225mg = 16%
Magnesium – 69.2 = 16%
Zinc – .597mg = 5%
Folate – 54mcg = 14%
Polyunsaturated fats – 4.53g
Monounsaturated fats – 11.5675g
Total fat content = 24%

24oz CLOUD 9

Calcium – 143.75mg = 11%
Potassium –1340.85mg = 29%
Vitamin C – 32.8mg = 36%
Vitamin B6 – 1.193mg = 70%
Vitamin A – 477.75IU = 16%
Vitamin K – 151mcg = 126%
Vitamin E – 1.905mg = 13%
Iron – 3.2075mg = 18%
Magnesium – 94.7075mg = 23%
Zinc – .775mg = 7%
Folate – 66mcg = 17%
Polyunsaturated fats – 4.5845g
Monounsaturated fats – 11.5915g
Total fat content = 24%

Quantity:
Add To Cart